o RB: Uchwała Zarządu APLISENS S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D i DD
 • Data: 2012-06-05

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Nie znaleziono zalacznikow.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 19 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-06-05
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Uchwała Zarządu APLISENS S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D i DD
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
  Treść raportu:
  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2010, w którym zamieszono informację o podjęciu przez Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu z dnia 25 listopada 2010 roku Uchwały nr 4b w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 oraz zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie instytucji kapitału docelowego do Statutu Zarząd APLISENS S.A. informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 roku podjął uchwałę o następującej treści:
  "1. Zarząd APLISENS S.A. na podstawie punktu 3 Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. z 25.11.2010 roku oraz na podstawie Uchwały Nr 35/II-17/2012 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o stopniu realizacji skonsolidowanego planu finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS dla potrzeb realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2011 dokonuje emisji 166.667 warrantów subskrypcyjnych serii D do podziału zgodnie z Listą imienną stanowiącą załącznik do Uchwały Zarządu 2012/4/1 z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawienia listy imiennej osób uprawnionych do objęcia warrantów APLISENS S.A.
  2. APLISENS S.A. na podstawie punktu 16 Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. z 25.11.2010 roku oraz na podstawie Uchwały Nr 43/II-18/2012 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie liczby akcji przysługujących Prezesowi Zarządu APLISENS S.A. w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2011, wyemituje 54.047 warrantów subskrypcyjnych serii DD dla Prezesa Zarządu APLISENS S.A.
  3. Warranty dają prawo do objęcia akcji utworzonych na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego APLISENS S.A. w ramach kapitału docelowego, która zostanie podjęta w terminie do 8 miesięcy od daty wydania warrantów.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."


  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-06-05 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Uchwała Zarządu APLISENS S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D i DD
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2012-06-05
  Rok biezacy 2012
  Numer 19
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.