o RB: Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r.
 • Data: 2012-01-13

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-01-13
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Zarząd APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku.

  Jednostkowy raport roczny za 2011 r. oraz skonsolidowany raport roczny za 2011 r. opublikowane zostaną w dniu 20.03.2012 r.
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012r. opublikowany zostanie w dniu 15.05.2012 r.
  Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2012 r. opublikowany zostanie w dniu 31.08.2012 r.
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012r. opublikowany zostanie w dniu 14.11.2012 r.

  Spółka informuje, iż zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji odpowiednio rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.
  JednocześnieEmitent informuje, iż w 2012 r. będzie kontynuował przekazywanie do publicznej wiadomości tzw. ,, rozszerzonych " skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  22 814 07 77 22 814 07 78
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-01-13 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2012-01-13
  Rok bieżący 2012
  Numer 1
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.