o RB-W: Treść Statutu APLISENS S.A. przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 listopada 2010 r.
 • Data: 2010-11-26

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 1 załączniki
 • Statut_APLISENS_uchwalony_na_NWZ_w_dniu_25_11_2010.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 35 / 2010
  Data sporządzenia: 2010-11-26
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Treść Statutu APLISENS S.A. przyjętego przez Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 listopada 2010 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. przekazuje w załączeniu treść Statutu Spółki przyjętego uchwałą nr 5a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. w dniu 25 listopada 2010 r.

  Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]
  Załączniki
  Plik Opis

  Statut APLISENS uchwalony na NWZ w dniu 25 11 2010.pdf Statut APLISENS uchwalony na NWZ w dniu 25 11 2010.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  (pełna nazwa emitenta)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  (e-mail) (www)
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-11-26 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
  2010-11-26 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki

  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Treść Statutu APLISENS S.A. przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 listopada 2010 r.
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 022 814 07 77
  Fax 022 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2010-11-26
  Rok bieżący 2010
  Numer 35
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.