o RB: Powołanie osoby zarządzającej
 • Data: 2009-12-01

 • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


 • PAP

  o Spis treści:
 • 1. RAPORT BIEŻĄCY
 • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
 • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Nie znaleziono załączników.

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 29 / 2009
  Data sporządzenia: 2009-12-01
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Powołanie osoby zarządzającej
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd APLISENS S.A.(Emitent, Spółka) informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 30 listopada 2009 roku Pan Grzegorz Głowacki został powołany na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Spółki.

  Pan Grzegorz Głowacki ma 49 lat i od sierpnia 2008 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Finansowego APLISENS S.A.

  Przebieg pracy zawodowej Pana Grzegorza Głowackiego:

  - od 1991 do 1996 - KPMG Alpentreuhand w Wiedniu - audytor w zespole spółek przemysłowych i handlowych,
  - od 1996 do 2002 - dyrektor finansowy i członek zarządu w spółce Schindler Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  - od 2002 do 2007 - zastępca dyrektora finansowego spółki Raiffeisen Leasing S.A. w Warszawie; szef controllingu,
  - od 2008 roku - dyrektor finansowy APLISENS S.A.

  Wykształcenie Pana Grzegorza Głowackiego:

  - od 1979 do 1982 – studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie,
  - od 1982 do 1991 - Business University (Wirtschaftsuniversität) w Wiedniu wydział: Ekonomika Przedsiębiorstw ze specjalizacją: Finanse i Rachunkowość zakończone tytułem magistra ekonomii,
  - od 2006 do 2007 - Studium Podyplomowe: Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej ukończone dyplomem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

  Pan Grzegorz Głowacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

  Pan Grzegorz Głowacki posiada 90% udziałów w spółce "TESTA Grzegorz i Ewa Głowaccy" spółka jawna, świadczącej usługi doradztwa i zarządzania na rzecz Emitenta.
  Poza ww. współpracą poprzez spółkę "TESTA Grzegorz i Ewa Głowaccy" spółka jawna , Pan Grzegorz Głowacki jest wolny od powiązań ze spółką APLISENS S.A. i jej akcjonariuszami.

  Pan Grzegorz Głowacki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE (ENGLISH VERSION)

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
  03-192 Warszawa
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Morelowa 7
  (ulica) (numer)
  (telefon) (fax)
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  (e-mail) (www)
  113-08-88-504 012265485
  (NIP) (REGON)

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2009-12-01 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

  Identyfikator raportu u8it9vpqt1
  Nazwa raportu RB
  Symbol raportu RB
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytuł Powołanie osoby zarządzającej
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel.
  Fax
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporządzenia 2009-12-01
  Rok bieżący 2009
  Numer 29
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.