Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Dzień dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki dnia 8 czerwca 2016 roku ustaliło dzień dywidendy na 8 lipca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2016 roku. Dywidendą objętych zostało 13 194 621 akcji APLISENS S.A. kwota dywidendy to 0,26 zł na jedną akcję.