oRB: Uchwała Zarządu KDPW w sprawie liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie

PAP
Data: 2017-07-20

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-20
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Uchwała Zarządu KDPW w sprawie liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2017 w sprawie rejestracji zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany statutu, Zarząd APLISENS S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchwałę, w której stwierdzono, że w związku z dokonanym w trybie art. 360 § 1 w zw. z art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych umorzeniem 73.084 akcji zwykłych na okaziciela spółki APLISENS S.A., z dniem 24 lipca 2017 r. kodem PLAPLS000016 oznaczonych jest 13.129.870 akcji Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-20 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Uchwała Zarządu KDPW w sprawie liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2017-07-20
Rok biezacy 2017
Numer 33
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.