oRB: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie dywidendy

PAP
Data: 2017-05-30

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-30
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 30 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 13c w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016.
Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanowiło zysk netto za 2016 rok w wysokości 13 323 446,40 zł przeznaczyć:
a_ w kwocie 9 449 897,40 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
b_ w kwocie 3 873 549,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,30 zł na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki ustaliło dzień dywidendy na 30 czerwca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2017 roku. Dywidendą objętych zostało 12.911.830 akcji APLISENS S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-30 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie dywidendy
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2017-05-30
Rok biezacy 2017
Numer 26
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.