oRB: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz w sprawie terminów dywidendy

PAP
Data: 2017-04-25

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2017
Data sporządzenia: 2017-04-25
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz w sprawie terminów dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowaną raportem bieżącym nr 18/2017 z dnia 31 marca 2017 r., o przeznaczeniu wypracowanego zysku netto za rok 2016 w kwocie 13 323 446,40 zł, zgodnie z następującym podziałem:
a_ w kwocie 9 966 370,60 zł _74,80% zysku netto_ na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b_ w kwocie 3 357 075,80 zł _25,20% zysku netto_ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,26 zł na jedną akcję.

Dodatkowo jako dzień dywidendy Rada Nadzorcza zarekomendowała 30 czerwca 2017 r. a jako termin wypłaty dywidendy - 14 lipca 2017 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz terminów dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-25 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz w sprawie terminów dywidendy
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2017-04-25
Rok biezacy 2017
Numer 19
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.