oRB-W: Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowe APLISENS na lata 2017-2019

PAP
Data: 2017-03-09

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Strategia_Grupy_APLISENS_na_lata_2017-2019.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 15 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-03-09
  Skrócona nazwa emitenta
  APLISENS S.A.
  Temat
  Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowe APLISENS na lata 2017-2019
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd APLISENS S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 9 marca 2017 r., zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd APLISENS S.A. podjął uchwałę w sprawie określenia strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2017-2019. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o akceptacji wymienionej strategii.

  Strategia na lata 2017-2019 jest kontynuacją i rozwinięciem poprzednio realizowanej strategii na lata 2014 - 2016 w obszarze zwiększenia potencjału produkcyjnego oraz rozwoju na rynkach działalności Grupy.

  W ramach Strategii rozwoju Grupy, Zarząd APLISENS S.A. określił następujące, główne kierunki działań na lata 2017 - 2019:
  - wzrost skali prowadzonej działalności zakładający umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym oraz zwiększenie udziału rynkowego na rynkach krajów WNP, krajów UE oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich,
  - dalszy rozwój wysokiej jakości kompleksowych i dedykowanych produktów dla odbiorców przemysłowych w dziedzinie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
  - rozbudowa potencjału produkcyjnego fabryki w Radomiu oraz budowa stanowisk do seryjnej produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych.

  Zarząd stawia sobie za cel uzyskiwanie w latach 2018 i 2019 około 8-9% średniorocznego wzrostu sprzedaży Grupy APLISENS na rynku krajowym _po przewidywanej ujemnej dynamice dla roku 2017 na poziomie -6%_, około 14% średniorocznie wzrostu sprzedaży Grupy APLISENS na rynkach UE, około 8% wzrostu sprzedaży r/r na rynkach WNP _przy założeniu utrzymania się średniej ceny ropy na poziomie wyższym niż 50 USD za baryłkę w perspektywie najbliższych 3 lat oraz braku eskalacji konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą_ oraz zwiększenie sprzedaży na rynkach krajów pozaeuropejskich przez najbliższe lata o około 20% średniorocznie.

  W okresie 2017 - 2019 Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 43,5 mln zł, w kolejnych latach odpowiednio 10,6 mln zł, 21,6 mln zł i 11,3 mln zł _głównie na rozbudowę potencjału produkcyjnego, nowe technologie oraz prace badawczo-rozwojowe_. Zarząd planuje realizację planów inwestycyjnych przy wykorzystaniu w pierwszej kolejności środków własnych – obecnie posiadanych oraz wygenerowanych w kolejnych latach.

  Szerszy opis Strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2017-2019, na podstawie uchwały Zarządu, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Strategia_Grupy_APLISENS_na_lata_2017-2019.pdf Strategia Grupy APLISENS na lata 2017-2019

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  03-192 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Morelowa 7
  _ulica_ _numer_
  22 814 07 77 22 814 07 78
  _telefon_ _fax_
  aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
  _e-mail_ _www_
  113-08-88-504 012265485
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-03-09 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APLISENS S.A.
  Tytul Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowe APLISENS na lata 2017-2019
  Sektor Elektromaszynowy (ele)
  Kod 03-192
  Miasto Warszawa
  Ulica Morelowa
  Nr 7
  Tel. 22 814 07 77
  Fax 22 814 07 78
  e-mail aplisens@aplisens.pl
  NIP 113-08-88-504
  REGON 012265485
  Data sporzadzenia 2017-03-09
  Rok biezacy 2017
  Numer 15
  adres www www.aplisens.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.