oRB: Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

PAP
Data: 2017-01-27

Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2017-01-27
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 27 stycznia 2017 r. Spółka dokonała zbycia 31.768 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 6.353,60 zł, stanowiących 0,24% jej kapitału zakładowego, upoważniających do 31.768 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,24% ogólnej liczby głosów w Spółce, po cenie 5,56 zł za jedną akcję.

Zbycie nastąpiło w ramach realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A." stanowiącego załącznik do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 8 czerwca 2016 r., w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2015. Informacja o ustaleniu ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego została opublikowana w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2017 w dniu 3 stycznia 2017 r.

Przed dokonaniem zbycia ww. akcji Spółka posiadała 384.587 akcji własnych, które stanowiły 2,91% kapitału zakładowego i odpowiadały 384.587 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,91% ogólnej liczby głosów w Spółce _raport bieżący nr 9/2017_. Po zbyciu ww. akcji Spółka posiada 352.819 akcji własnych, które stanowią 2,67% kapitału zakładowego i odpowiadają 352.819 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,67% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APLISENS S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-192 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Morelowa 7
_ulica_ _numer_
22 814 07 77 22 814 07 78
_telefon_ _fax_
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
_e-mail_ _www_
113-08-88-504 012265485
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-27 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APLISENS S.A.
Tytul Zbycie akcji własnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
Sektor Elektromaszynowy (ele)
Kod 03-192
Miasto Warszawa
Ulica Morelowa
Nr 7
Tel. 22 814 07 77
Fax 22 814 07 78
e-mail aplisens@aplisens.pl
NIP 113-08-88-504
REGON 012265485
Data sporzadzenia 2017-01-27
Rok biezacy 2016
Numer 10
adres www www.aplisens.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.